vSRO OLD Item Mall

#1

///ginterface
#ifdef NEW_ITEMMALL
Section = NewItemMall,"0,0,0,0","0"
{
GDR_ITEM_MALL:CIFItemMall
{
ClientRect=RECT,"0,0,0,0"
Color=COLOR,"255,255,255,255"
DDJ=STRING,"interface\frame\mframewnd"
FontColor=COLOR,"255,255,255,255"
FontIndex=INTEGER,"0"
HAlign=INTEGER,"1"
ID=INTEGER,"167"
Rect=RECT,"0,0,800,600"
Style=INTEGER,"0"
SubSection=STRING,""
Text=STRING,"UIIT_STT_SILKMALL"
UV_LB=POINT,"0,1"
UV_LT=POINT,"0,0"
UV_RB=POINT,"1,1"
UV_RT=POINT,"1,0"
VAlign=INTEGER,"0"
}
}
#else
Section = ItemMall,"0,0,0,0","0"
{
GDR_RENEWAL_ITEM_MALL:CIFNewItemMall
{
ClientRect=RECT,"0,0,0,0"
Color=COLOR,"255,255,255,255"
DDJ=STRING,"interface\frame\mallwnd"
FontColor=COLOR,"255,255,255,255"
FontIndex=INTEGER,"0"
HAlign=INTEGER,"1"
ID=INTEGER,"50"
Rect=RECT,"0,0,800,600"
Style=INTEGER,"0"
SubSection=STRING,""
Text=STRING,"UIIT_STT_SILKMALL"
UV_LB=POINT,"0,1"
UV_LT=POINT,"0,0"
UV_RB=POINT,"1,1"
UV_RT=POINT,"1,0"
VAlign=INTEGER,"0"
}
}
#endif

__asm

00652C87--> push 0xEEC2E8
007DD7F3--> jmp 0x007DD84B

tahmini çözüm adresi

00797B97

 
#7
Uğraşırsan yapamıyacağın şey yoktur. Bu old sistemlerinde çok başarılısın sana önerim 1.165 client bulabilirsen çok işine yarıyacaktır. Takıldığın diğer old kısımları ondan rahatlıkla alacağını umuyorum.
 
#9
void fun_790b661b(int32_t a1, int32_t a2, int32_t a3, int32_t a4, int32_t a5, int32_t a6, int32_t a7);
int32_t g7956b0c0 = 0x3623d45;
int32_t g652c88;
void fun_790bae41(void* a1, int32_t a2, int32_t a3, int32_t a4);
void fun_791632a0() {
int32_t edi1;
int32_t esi2;
int32_t ebx3;
int32_t eax4;
int32_t v5;

fun_790b661b(0x8b51f3, 0x791a52b0, 5, 0, edi1, esi2, ebx3);
fun_790b661b(0x797b97, 0x791a58d0, 7, 1, edi1, esi2, ebx3);
eax4 = (int32_t)g7956b0c0();
if (eax4) {
g652c88 = 0xeec2e8;
g7956b0c0(0x652c87, 5, v5, (int32_t)__zero_stack_offset() - 4 - 8);
}
fun_790bae41((int32_t)__zero_stack_offset() - 4 - 8, edi1, esi2, ebx3);
return;
}

Çözüm burada.