_ExistsServiceOffRentItem fix

Burak Yoğun

Üye
Yönetici
#1
Merhaba sroloji ailesi!

Bugün clean olarak paylaştığımız database'de bulunan bir hata düzeltmesini paylaşacağım.

SQL:
USE [SRO_VT_SHARD]
GO

/****** Object: StoredProcedure [dbo].[_ExistsServiceOffRentItem] Script Date: 09/13/2011 12:03:44 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GOCREATE procedure [dbo].[_ExistsServiceOffRentItem]
as

if( exists (select * from _Items with (nolock) where RefItemID in (select RefItemID from _RefRentItem where Service = 0 ) ) )
begin
return -1
end


GO
Bunu okuttuktan sonra files açık ise kapatıp tekrar açın.